Wacław Zimpel

Saagara

2015.12.06 - 20:00

Lviv, Ukraine

Saagara

Wacław Zimpel - clarinets
Giridhar Udupa - ghatam
Mysore N. Karthik - violin
Bharghava Halambi - khanjira
K Raja - thavil