Wacław Zimpel

Saagara

2015.11.21 - 19:00

Warszawa, Bemowskie Centrum Kultury

Saagara

Wacław Zimpel - clarinets
Giridhar Udupa - ghatam
Mysore N. Karthik - violin
Bharghava Halambi - khanjira
K Raja - thavil